“จุดรวมแสง” เพลงที่ใช่ที่สุดสำหรับปรากฏการณ์ถ้ำหลวง [สารคดีถ้ำหลวง]