‘ฟ้อนคู่กรรม’ การแสดงในงานคุณทมยันตี ที่วัดบวกครกใต้เชียงใหม่